Chính sách

Chúng tôi tại Yêu Xe tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi xử lý thông tin trên trang web của mình.

Thu thập thông tin

Yêu Xe không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ người dùng khi họ truy cập trang web của chúng tôi.

Sử dụng và chia sẻ thông tin

Do chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân nào từ người dùng, vì vậy không có thông tin cá nhân nào được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba.

Bảo vệ thông tin

Mặc dù chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi vẫn cam kết áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ trang web và người dùng khỏi các mối đe dọa trực tuyến.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về chính sách bảo mật này hoặc về cách chúng tôi hoạt động trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: 118 Âu Cơ, Đông Vệ, Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0375 949 000
  • Email: yeuxe.edu.vn@gmail.com

Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi chính sách bảo mật này mà không cần thông báo trước. Mọi thay đổi sẽ được công bố trên trang web này, vì vậy bạn nên kiểm tra thường xuyên để cập nhật thông tin mới.